Marshall Mathers Foundation

Známé osobnosti hudebního světa jsou stále častěji spojovány s různými charitativními projekty, dobročinnými akcemi nebo sbírkami. Rapper Eminem není výjimkou. Charitě se věnuje již od roku 2000, kdy vydal studiové album The Marshall Mathers LP a jeho popularita prudce vzrostla.

Eminem založil vlastní neziskovou organizaci Marshall Mathers Foundation. Jejím hlavním posláním je poskytovat finanční prostředky organizacím, které pracují s problémovou a ohroženou mládeží ve městě Detroitu a v oblasti jihovýchodního Michiganu. Není náhodou, že Eminemova nadace působí právě v této lokalitě. Je to oblast, kterou Eminem důvěrně zná ze svého dětství i dospívání a zůstává jí věrný i ve své dospělosti. „Miluji Detroit. Je to můj život, proto zůstávám.“ odpověděl v jednom rozhovoru na otázku, proč neodešel například do New Yorku nebo Kalifornie.

Marshall Mathers Foundation dlouhodobě spolupracuje s místními organizacemi Eight Mile Boulevard Association (8MBA) a Boys & Girls Clubs of Southern Michigan (BGCSM).

Eight Mile Boulevard Association

8MBA je organizace, která vznikla v roce 1993 a zahrnuje 13 obcí a 3 kraje, jež mají společnou hranici v Eight Mile Road. V detroitské ulici, kterou proslavil film 8 Mile, kde ztvárnil Eminem hlavní roli. Organizace podporuje různé projekty jak z veřejného tak soukromého sektoru. Například programy, které si kladou za cíl zlepšit vnější vzhled budov nebo programy na udržení a obnovu zeleně v daném území.

Boys & Girls Clubs of Southern Michigan

BGCSM (původně Boys Club of Detroit) poskytuje již od roku 1926 kvalitní programy pro rozvoj mládeže, podporuje sportovní aktivity a je útočištěm pro děti ve věku od 6 do 18 let. Tato organizace se též zasloužila o záchranu lidských životů – životů dětí, které se často nemají na koho obrátit v době rodinných problémů nebo jiných obtížných situacích.

Během několika let svého působení podpořila Eminemova nadace také projekty a organizace působící po celých Spojených státech amerických i po celém světě. Za všechny jmenujme například Americký červený kříž nebo Nine Million.

Agentura pro uprchlíky při OSN

Pro dokreslení – Nine Million je celosvětová kampaň vedená Agenturou pro uprchlíky při OSN (UNHCR). Byla založena společnostmi Nike a Microsoft. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o dětských uprchlících, kterých je po celém světě 9 miliónů, a přinést finanční prostředky na vzdělávání a sportovní aktivity pro tyto zapomenuté děti.

Není bez zajímavosti, že Marshall Mathers Foundation neměla až do letošního roku své vlastní internetové stránky. V první polovině roku 2011 se objevily stránky, které jsou prezentovány jako oficiální. Vzhledem k tomu, že web na mne působí dost neprofesionálně a odkazují na emailovou adresu, která je nefunkční, tak jsem se pokoušela ověřit, zda se skutečně jedná o oficiální stránky nadace. Obeslala jsem několik institucí a osob, ale jednoznačnou odpověď na moji otázku jsem nedostala. Nicméně i webové stránky Look to the Stars (mapují charitativní počiny celebrit) odkazují na tyto stránky jako na oficiální – Marshall Mathers Foundation.

Eminem v reklamě pro Chrysler

Stránky nadace převážně informují o úspěšné spolupráci Eminema s automobilkou Chrysler. Pro tu Eminem natočil reklamu Born of Fire: Chrysler 200, která získala cenu Emmy v kategorii Nejlepší reklama za rok 2011. Na stránkách se dále dozvíte o nové kolekci oblečení, kterou vytvořil Chrysler pod názvem Imported from Detroit (Dovezeno z Detroitu).

Pokud zavítáte na ImportedFromDetroit.com, tak si můžete objednat například tričko za 29 $ nebo mikinu za 48 $. Obojí s nápisem Imported from Detroit na prsou. Tím nepřímo podpoříte i Eminemovu nadaci. Zaujal mne jeden detail. Na výše uvedené adrese jsou kromě jiného zobrazena i čtyři loga organizací, mezi něž bude rozdělena část výtěžku z prodeje. Pokud kliknete na některé z těchto log, jste automaticky přesměrováni na oficiální internetové stránky té konkrétní organizace. Až na jednu vyjímku a tou je logo Marshall Mathers Foundation. Tato skutečnost umocňuje moji domněnku, že Eminemova nadace doposud své oficiální stránky nemá. Možná se mýlím. Pokud objevím nové skutečnosti ohledně stránek nadace, budu Vás o nich informovat.

Imported from Detroit

Zdá se, že tento text o Eminemovi a charitě by mohl být nekonečný, protože projektů, se kterými je Eminem spjat, je opravdu hodně. Například dlouholetá spolupráce se společností Nike by vydala na samostatný článek (možná ten příští :-)). Nechtěla jsem pouze předložit výčet organizací, které Eminem podporuje. Jen jsem se pokusila přiblížit Vám Eminemovu osobnost i z jiné strany, než je ta umělecká.

Romanie

     

Komentáře nejsou povoleny.